Další služby

Kondiční jízdy:

Jedná se o praktický zdokonalovací výcvik pro klienty s platným řidičským oprávněním. Kondiční jízdy lze provádět ve vozidle autoškoly, nebo ve vozidle klienta (v tomto případě je nutno minimálně 2 úvodní hodiny absolvovat ve vozidle autoškoly).


Počet hodin a jejich náplň lze individuálně dohodnout:

  • Osvěžení řidičských návyků pro osoby, které dlouho neřídily.
  • Projetí a naučení konkrétní trasy (např. do zaměstnání).
  • Jízda za snížené viditelnosti.

Školení řidičů referentských vozidel:

Provádíme školení řidičů referentů, kteří používají motorové vozidlo sk. B (vlastní nebo firemní) pro výkon svého povolání, nebo při plnění pracovních povinností.

Náležitosti školení řidičů:

  • Periodicita školení 1x ročně.
  • Přečzkoušení znalostí jednou za 3 roky.
  • Délka školení je smluvní
  • Školení lze provádět v autoškole, nebo ve vaší firmě
  • Účastník školení obdrží legitimaci, kde je vyznačena firma provádějící školení, datum proškolení a kontakty na školitele.